PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.1.PROMOCIÓ ECONÒMICA
Donar suport, oferir recursos i estimular els agents econòmics i les iniciatives d’ocupació.
3.1.3.
Potenciar programes de formació i d’assessorament tècnic a les iniciatives empresarials.

75%
3.1.3.1.
Potenciar programes de formació i d’assessorament tècnic a les iniciatives empresarials.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %