PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.1.PROMOCIÓ ECONÒMICA
Donar suport, oferir recursos i estimular els agents econòmics i les iniciatives d’ocupació.
3.1.2.
Continuar impulsant la tasca del Servei Local de Suport a Nous/Noves Emprenedors/es.

91,3%
3.1.2.1.
Continuar impulsant la tasca del Servei Local de Suport a Nous/Noves Emprenedors/es.

91,3%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %