PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.1.PROMOCIÓ ECONÒMICA
Donar suport, oferir recursos i estimular els agents econòmics i les iniciatives d’ocupació.
3.1.1.
Adequar la normativa urbanística a una major diversitat de tipologies industrials per tal d’afavorir els nous emprenedors i emprenedores i donar respostes a les necessitats de naus mes petites.

100%
3.1.2.
Continuar impulsant la tasca del Servei Local de Suport a Nous/Noves Emprenedors/es.

91,3%
3.1.3.
Potenciar programes de formació i d’assessorament tècnic a les iniciatives empresarials.

75%
3.1.4.
Crear un premi anual al millor projecte tecnològic.

100%
3.1.5.
Establir convenis amb les entitats financeres per facilitar els crèdits a les petites empreses.

100%
3.1.6.
Destinar espais al nucli urbà i/o a la zona industrial per a la ubicació de petites empreses no contaminants de nova creació.

100%
3.1.7.
Potenciar cooperatives i petites empreses d'economia social.

50%
3.1.8.
Fomentar la creació de convenis amb agrupacions de treballadors autònoms.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %