PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.1.PROMOCIÓ ECONÒMICA
Donar suport, oferir recursos i estimular els agents econòmics i les iniciatives d’ocupació.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.3.AGRICULTURA
Preservar el parc agrari, donar suport a la modernització de les empreses agrícoles.
3.4.INDÚSTRIA
Millorar la qualitat dels poligons industrial i establir vincles més potents per impulsar la formació permanent.
3.5.OCUPACIÓ
Impulsar polítiques que generin més ocupació i de qualitat amb atenció especial a la inserció de les persones en situació més vulnerable o desfavorida.
3.6.POLÍTICA FISCAL
Tenir una pressió fiscal que ens permeti oferir serveis de qualitat a la ciutadania de Sant Boi.
3.7.PROMOCIÓ DE CIUTAT
Projectar la imatge de Sant Boi amb les activitats que tenen una marca de qualitat i són referents de Sant Boi.
 TOTAL EXECUTAT:  84 %