PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.9.
Continuar i ampliar l’organització d’activitats dirigides als pares i les mares per tal que puguin desenvolupar el seu paper com a educadors.

100%
2.9.9.1.
Continuar i ampliar l’organització d’activitats dirigides als pares i les mares per tal que puguin desenvolupar el seu paper com a educadors

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %