PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.7.
Reclamar a la Generalitat l'oficina municipal d’escolarització.

100%
2.9.7.1.
Mantenir l’equilibri en l’assignació de l’alumnat amb necessitats educatives especials entre centres públics i centres privats-concertats.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %