PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.5.
Demanar que la Generalitat impulsi la creació d’escoles infantils públiques.

50%
2.9.5.1.
Crear noves places públiques de primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys).

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %