PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.4.
Fer un estudi de necessitats en infraestructures i recursos docents per a l'horitzó de 8 anys a Sant Boi.

75%
2.9.4.1.
Negociar amb la Generalitat l'adaptació de totes les escoles públiques de Sant Boi a la LOGSE (compliment del decret de mínims).

50%
2.9.4.2.
Fer un estudi de les infrastructures i recursos educatius necessaris per Sant Boi en un horitzó de 8 anys.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %