PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.3.
Facilitar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana i reclamar a la Generalitat que doti de més recursos els centres de normalització lingüística.

100%
2.9.3.1.
Promoure accions que facilitin l’us social de la llengua catalana i l’accés a l’aprenentatge per part dels nouvinguts; i reclamar a la Generalitat que doti de més recursos als centres educatius.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %