PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.21.
Continuar oferint en totes les accions formatives a les escoles i a la població en general programes d'educació ambiental, educació en consum i educació vial.

95,8%
2.9.21.1.
Continuar oferint en totes les accions formatives a les escoles i a la població en general programes d'educació ambiental.

100%
2.9.21.2.
Continuar oferint en totes les accions formatives a les escoles i a la població en general programes d'educació en consum .

87,5%
2.9.21.3.
Continuar oferint en totes les accions formatives a les escoles i a la població en general programes d'educació vial.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %