PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.18.
Potenciar, sota una perspectiva d'actualització continuada, la realització de cursos de formació ocupacional, formació continuada a treballadors i formació a mida per a empreses i comerciants.

75%
2.9.18.1.
Elaborar el projecte educatiu d'un Centre Integral de Formació d'Adults, que integri els diferents àmbits formatius.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %