PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.17.
Donar suport en el marc del Pla municipal de formació d’adults a les iniciatives d’associacions i entitats i afavorir la coordinació de les activitats formatives que realitzen.

100%
2.9.17.1.
Desenvolupar les diferents fases del Programa Municipal transversal d'Educació Permanent.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %