PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.16.
Fomentar la formació de persones adultes a través de la creació d’una nova escola d’adults i l’extensió de la seva acció als barris.

100%
2.9.16.1.
Fomentar la formació de persones adultes a través de la coordinació de les diferents iniciatives d’associacions i entitats demanant a la Generalitat que doti els recursos necessaris per atendre les demandes formatives de la població.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %