PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.15.
Treballar per aconseguir que Sant Boi pugui oferir el màxim de les modalitats d’ensenyament secundari (batxillerat i FP).

100%
2.9.15.1.
Planificar les etapes educatives postobligatòries (FP i Batxillerat), tenint en compte tant la tipologia dels centres com els recursos educatius necessaris.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %