PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.14.
Millorar la formació permanent a través de les possibilitats que ofereix el nou Pla general de formació professional a Catalunya.

11,2%
2.9.14.1.
Millorar la formació permanent a través de les possibilitats que ofereix el nou Pla general de formació professional a Catalunya.

11,2%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %