PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.13.
Potenciar les accions dirigides a prevenir l’absentisme escolar, i si s’escau, establir els mecanismes d’intervenció adients, conjuntament amb els professionals dels territori.

44%
2.9.13.1.
Potenciar les accions dirigides a prevenir l’absentisme escolar, i si s’escau, establir els mecanismes d’intervenció adients, conjuntament amb els professionals dels territori.

44%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %