PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.12.
Plantejar alternatives i recursos per a la formació dels alumnes que no obtenen el graduat d’ensenyament secundari.

97,4%
2.9.12.1.
Continuar desenvolupant el programa de Servei Local de Transició Escola-Treball per tal de donar alternatives i recursos de formació als alumnes que no obtenen el graduat escolar d'ensenyament secundari.

97,4%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %