PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.10.
Instar la Generalitat perquè elabori un programa per reduir l’índex de fracàs escolar.

80%
2.9.10.1.
Elaborar, conjuntament amb la Generalitat, programes per reduir l’índex de fracàs escolar.

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %