PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.9.
Col·laborar amb els centres docents en la coeducació entre nens i nenes.

65%
2.8.9.1.
Continuar treballant, consolidant el seu paper a nivell local, amb la comissió de coeducació del Consell Municipal de la Dona.

65%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %