PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.8.
Desenvolupar programes de formació en noves tecnologies adreçats a les dones.

100%
2.8.8.1.
Continuar desenvolupant l’oferta formativa adreçada a dones que volen apropar-se al coneixement de les TIC’S

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %