PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.7.
Impulsar programes de formació i inserció per a dones que han patit situacions de violència de .gènere.

100%
2.8.7.1.
Incorporar en el si del Circuit Local d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència Familiar una nova línia de treball relacionada amb la inserció social i laboral d’aquestes dones, sempre de forma coordinada amb CORESSA.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %