PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.6.
Treballar conjuntament amb el teixit associatiu de dones de Sant Boi per enfortir el Consell Municipal de la Dona.

80%
2.8.6.1.
Promoure projectes que facilitin l’intercanvi entre els diferents grups i entitats de dones tant a nivell local com a altres nivells (comarcal, etc.)

100%
2.8.6.2.
Consolidar el conjunt de comissions monogràfiques vinculades al Consell Municipal de la Dona.

60%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %