PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.5.
Instar la creació de serveis públics que facilitin a les dones la compatibilitat de l’àmbit públic amb l’àmbit privat.

66,6%
2.8.5.1.
Potenciar la creació de serveis de proximitat per a facilitar l’atenció a les persones dependents.

66,6%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %