PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.4.
Continuar posant en marxa recursos i serveis per fer de Sant Boi una ciutat lliure de violència.

100%
2.8.4.1.
Continuar en el procés de consolidació del Circuit Local d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència Familiar com a punt de referència local en aquest àmbit.

100%
2.8.4.2.
Iniciar una nova campanya de difusió del conjunt de serveis i recursos locals que s'estan desenvolupant per donar resposta al fenòmen de la violència de gènere i especialment el del telèfon d’atenció telefònica 24 hores.

100%
2.8.4.3.
Continuar desenvolupant plans de formació especialitzada per a professionals de diferents àmbits que intervenen en els casos de violència de gènere

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %