PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.3.
Posar en marxa el Centre de Recursos per a les Dones a Can Jordana.

100%
2.8.3.1.
Definir, organitzar i facilitar la ubicació del conjunt de serveis, espais i recursos ( servei d’informació i orientació, servei de suport psicològic, servei d’assessorament jurídic, etc.) que ha d’incloure el Centre de Recursos per a que es converteixi en el punt de referència local de les dones de Sant Boi.

100%
2.8.3.2.
Consensuar amb el teixit associatiu específic que el Centre de Recursos per a les Dones de Sant Boi es converteixi en la seu del Consell Municipal de les Dones de Sant Boi i del conjunt de les seves comissions de treball.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %