PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.12.
Facilitar l’accés de les dones a la feina per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, prioritàriament a traves de formació, orientació i suport tècnic i econòmic per a la creació de microempreses i empreses d’economia social.

100%
2.8.12.1.
Continuar treballant conjuntament amb CORESSA per fomentar i desenvolupar accions de formació, orientació i promoció de la inserció laboral per a les dones de Sant Boi amb més dificultats per fer-ho.

100%
2.8.12.2.
Cercar programes europeus per a dur a terme mesures per garantir la presència de les dones en tots els àmbits de la vida pública i privada.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %