PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.10.
Organitzar seminaris de formació en la cultura de gènere.

100%
2.8.10.1.
Continuar desenvolupant cicles de formació des de la vessant de gènere sobre el paper de les dones a tots els àmbits de la vida, conjuntament amb el Centre d’Estudis de la UB ( DUODA)

100%
2.8.10.2.
Realitzar un Taller de formació per a les entitats del Consell Municipal de la Dona sobre el procés d’elaboració de projectes des de la vessant de gènere.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %