PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.1.
Aprovar el Pla municipal d’igualtat.

100%
2.8.1.1.
Elaborar i difondre el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de les Dones Sant Boi de Llobregat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %