PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.8.DONA
Impulsar polítiques per afavorir la plena incorporació de la dona en tots els àmbits de la vida social així com per combatre la violència de gènere.
2.8.1.
Aprovar el Pla municipal d’igualtat.

100%
2.8.2.
Realitzar una tasca de divulgació social de la situació de la dona i dels seus drets.

100%
2.8.3.
Posar en marxa el Centre de Recursos per a les Dones a Can Jordana.

100%
2.8.4.
Continuar posant en marxa recursos i serveis per fer de Sant Boi una ciutat lliure de violència.

100%
2.8.5.
Instar la creació de serveis públics que facilitin a les dones la compatibilitat de l’àmbit públic amb l’àmbit privat.

66,6%
2.8.6.
Treballar conjuntament amb el teixit associatiu de dones de Sant Boi per enfortir el Consell Municipal de la Dona.

80%
2.8.7.
Impulsar programes de formació i inserció per a dones que han patit situacions de violència de .gènere.

100%
2.8.8.
Desenvolupar programes de formació en noves tecnologies adreçats a les dones.

100%
2.8.9.
Col·laborar amb els centres docents en la coeducació entre nens i nenes.

65%
2.8.10.
Organitzar seminaris de formació en la cultura de gènere.

100%
2.8.11.
Continuar amb la línia de publicacions del paper de la dona a la ciutat de Sant Boi.

100%
2.8.12.
Facilitar l’accés de les dones a la feina per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, prioritàriament a traves de formació, orientació i suport tècnic i econòmic per a la creació de microempreses i empreses d’economia social.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %