PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.9.
Potenciar la formació i difusió artística, plàstica, teatre, música i cinema. Crear espais per al .desenvolupament dels joves creadors.

100%
2.7.9.1.
Actualitzar l'oferta de formació musical per a la franja dels 12 als 16 anys a l'EMM Blai Net.

100%
2.7.9.2.
Estudiar les possibles alternatives d'ubicació definitiva de l’oferta de formació musical que s’ofereix a Can Massallera

100%
2.7.9.3.
Iniciar noves vies de suport a les formacions musicals

100%
2.7.9.4.
Consolidar les ofertes formatives musicals destinades a alumnes amb necessitats educatives especials i a la integració de nous col.lectius

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %