PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.5.
Promoure l’intercanvi cultural com a eina per una educació en la diversitat.

100%
2.7.5.1.
Promoure actuacions culturals adreçades a l'acostament dels nouvinguts.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %