PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.4.
Difondre el coneixement de la història local, dels costums, de les tradicions i de la cultura catalana.

102%
2.7.4.1.
Continuar el programa d’exposicions del Museu de Sant Boi, amb especial incidència en les de producció pròpia de temàtica local.

106%
2.7.4.2.
Continuar la línia de publicacions per donar a conèixer la nostra història.

100%
2.7.4.3.
Ampliar i millorar l’oferta de Serveis Pedagògics del Museu adreçat a la comunitat educativa.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %