PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.3.
Desenvolupar la zona museística: Puig del Castell, Can Torrents, Termes Romanes i Can Barraquer i Ca la Teresa de l’Oli.

75%
2.7.3.1.
Redacció del projecte Museu de Sant Boi de Llobregat

100%
2.7.3.2.
Construcció de la seu central del Museu de Sant Boi: Can Barraquer – Teresa de l’Oli.

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %