PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.13.
Donar a conèixer i ampliar el patrimoni documental local i els serveis de l’arxiu històric municipal.

75%
2.7.13.1.
Posar a l’abast de tothom, mitjançant les noves tecnologies, els documents més significatius de la nostra història.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %