PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.12.
Posada en marxa de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i potenciació dels espais de lectura pública.

98,5%
2.7.12.1.
Posada en marxa de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

100%
2.7.12.2.
Construcció de l'edifici destinat a Biblioteca.

97%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %