PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.10.
Impulsar les iniciatives de formació de grups musicals a Sant Boi amb conveni amb l’Escola Municipal de Música. Crear l’Orquestra Jove de Sant Boi.

100%
2.7.10.1.
Crear la jove Orquestra de Sant Boi

100%
2.7.10.2.
Redactar i aprovar el reglament d’usos de la sala Blai Net com a eina de suport a la formació de grups musicals

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %