PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.1.
Impulsar el Consell Municipal de Cultura com a òrgan de participació i dinamització de les polítiques culturals.

100%
2.7.2.
Elaborar i implementar el Pla d’acció cultural de Sant Boi.

95%
2.7.3.
Desenvolupar la zona museística: Puig del Castell, Can Torrents, Termes Romanes i Can Barraquer i Ca la Teresa de l’Oli.

75%
2.7.4.
Difondre el coneixement de la història local, dels costums, de les tradicions i de la cultura catalana.

102%
2.7.5.
Promoure l’intercanvi cultural com a eina per una educació en la diversitat.

100%
2.7.6.
Construir un nou centre cultural a l’antic Ateneu Santboià amb un teatre-auditori i espais complementaris.

0%
2.7.7.
Desenvolupar el Projecte de Ciutat del Cinema.

17%
2.7.8.
Desenvolupar un programa d’oci cultural que doni resposta als diferents col·lectius ciutadans.

100%
2.7.9.
Potenciar la formació i difusió artística, plàstica, teatre, música i cinema. Crear espais per al .desenvolupament dels joves creadors.

100%
2.7.10.
Impulsar les iniciatives de formació de grups musicals a Sant Boi amb conveni amb l’Escola Municipal de Música. Crear l’Orquestra Jove de Sant Boi.

100%
2.7.11.
Impulsar el Projecte de “Sant Boi una ciutat que viu la música”.

100%
2.7.12.
Posada en marxa de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i potenciació dels espais de lectura pública.

98,5%
2.7.13.
Donar a conèixer i ampliar el patrimoni documental local i els serveis de l’arxiu històric municipal.

75%
2.7.14.
Promoure l’ús social de la llengua catalana i facilitar l’accés del seu aprenentatge.

100%
2.7.15.
Donar suport i col·laborar amb les entitats i les associacions culturals.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %