PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.7.
Crear espais esportius públics gratuïts, per facilitar la pràctica esportiva al carrer i a l’entorn natural (pistes, camps, etc.).

80,7%
2.6.7.1.
Crear espais esportius públics gratuïts, per facilitar la pràctica esportiva al carrer i a l’entorn natural (pistes, camps, etc.).

80,7%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %