PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.6.
Potenciar la participació ciutadana en la definició, la gestió i l'avaluació de l'esport local impulsant el Consell Municipal de l’Esport com a interlocutor vàlid del sector esportiu associat.

50%
2.6.6.1.
Impulsar el Consell Municipal de l’Esport com a interlocutor vàlid del sector esportiu associat

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %