PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.5.
Potenciar la imatge de Sant Boi i vertebrar la societat al voltant de l’esport.

58,3%
2.6.5.1.
Recolzar els esdeveniments esportius que organitzin les entitats i que siguin més significatius per a la ciutat

100%
2.6.5.2.
Mantenir la presència positiva de Sant Boi als mitjans de comunicació

33,3%
2.6.5.3.
Aglutinar les entitats que treballin un mateix esport

50%
2.6.5.4.
Crear una línia de suport econòmic a les entitats que promoguin la imatge de la ciutat

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %