PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.4.
Millorar i optimitzar la gestió dels serveis i dels equipaments esportius municipals.

67,3%
2.6.4.1.
Millorar i optimitzar la gestió dels equipaments gestionats per entitats esportives

100%
2.6.4.2.
Millorar i optimitzar la gestió dels equipaments esportius de gestió directa

66,1%
2.6.4.3.
Manteniment i millora dels equipaments existents

35,7%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %