PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.3.
Ampliar i millorar la qualitat de les ofertes esportives prioritzant la població en edat escolar i els col·lectius poc representats en el món de l’esport.

69,4%
2.6.3.1.
Ofertes esportives adreçades a la població en edat escolar

87,5%
2.6.3.2.
Ofertes esportives adreçades a col.lectius específics poc representats en el món de l’esport

100%
2.6.3.3.
Foment de l’esport a la natura

60%
2.6.3.4.
Ofertes esportives adreçades a la població en general

30%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %