PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.1.
Impulsar la formació i capacitació del personal que forma part de les entitats esportives (tècnics, monitors, directius i personal de manteniment).

100%
2.6.1.1.
Formació i capacitació del personal que forma part de les entitats esportives (tècnics, monitors, directius i personal de manteniment)

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %