PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.6.ESPORT
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de tota la població com a element de salut, integració social i igualtat.
2.6.1.
Impulsar la formació i capacitació del personal que forma part de les entitats esportives (tècnics, monitors, directius i personal de manteniment).

100%
2.6.2.
Continuar completant la xarxa d’equipaments esportius: remodelació del nou camp de futbol de Vinyets Molí Vell, remodelació de l’estadi municipal de beisbol, instal·lació de gespa artificial al CMF Marianao, creació d’un circuit bici, construcció del complex salut-esport al barri de Marianao, construcció d'una pista poliesportiva al barri de Casablanca.

42,8%
2.6.3.
Ampliar i millorar la qualitat de les ofertes esportives prioritzant la població en edat escolar i els col·lectius poc representats en el món de l’esport.

69,4%
2.6.4.
Millorar i optimitzar la gestió dels serveis i dels equipaments esportius municipals.

67,3%
2.6.5.
Potenciar la imatge de Sant Boi i vertebrar la societat al voltant de l’esport.

58,3%
2.6.6.
Potenciar la participació ciutadana en la definició, la gestió i l'avaluació de l'esport local impulsant el Consell Municipal de l’Esport com a interlocutor vàlid del sector esportiu associat.

50%
2.6.7.
Crear espais esportius públics gratuïts, per facilitar la pràctica esportiva al carrer i a l’entorn natural (pistes, camps, etc.).

80,7%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %