PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.5.SALUT PÚBLICA
Unificar l’estratègia d’actuació dels serveis prestats per l’Ajuntament i dels serveis dispensats per la Generalitat de Catalunya.
2.5.9.
Realitzar activitats preventives i terapèutiques en el camp de les noves patologies.

100%
2.5.9.1.
Realitzar activitats preventives i terapèutiques en el camp de les noves patologies.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %