PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.5.SALUT PÚBLICA
Unificar l’estratègia d’actuació dels serveis prestats per l’Ajuntament i dels serveis dispensats per la Generalitat de Catalunya.
2.5.7.
Vetllar per la construcció del nou Hospital de Sant Boi amb la incorporació dels serveis d’urgències de pediatria i el servei d’oftalmologia.

85%
2.5.7.1.
Vetllar per la posada en marxa del nou Hospital de Sant Boi

85%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %