PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.5.SALUT PÚBLICA
Unificar l’estratègia d’actuació dels serveis prestats per l’Ajuntament i dels serveis dispensats per la Generalitat de Catalunya.
2.5.3.
Instar el govern de la Generalitat que apliqui la Reforma de l’Assistència Primària per dotar dels recursos i professionals necessaris per als serveis sanitaris de la nostra població, així com per dotar-nos dels equipaments sanitaris que completin la xarxa local. Cessió del terreny per la construcció d'un nou CAP a la zona Marianao-Cooperativa.

90%
2.5.3.1.
Cessió del terreny per la construcció d'un nou CAP a la zona Marianao-Cooperativa.

90%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %