PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.5.SALUT PÚBLICA
Unificar l’estratègia d’actuació dels serveis prestats per l’Ajuntament i dels serveis dispensats per la Generalitat de Catalunya.
2.5.2.
Crear el Consell de Salut per estudiar, coordinar i impulsar programes per fer de Sant Boi una ciutat saludable.

50%
2.5.2.1.
Creació i Gestió del Consell de Salut Municipal.

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %