PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.5.SALUT PÚBLICA
Unificar l’estratègia d’actuació dels serveis prestats per l’Ajuntament i dels serveis dispensats per la Generalitat de Catalunya.
2.5.16.
Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent en relació a la promoció i el consum de substàncies addictives d’ús habitual (tabac i alcohol).

75%
2.5.16.1.
Informar els àmbits d’activitat económica relacionats amb la promoció i dispensació de drogues institucionalitzades (alcohol i tabac) sobre la normativa vigent i sensibilitzar-los en relació a la prevenció de l'alcoholisme i del tabaquisme.

100%
2.5.16.2.
Monitoritzar la informació en relació al control de l’oferta de drogues institucionalitzades (alcohol i tabac) i actualitzar i adaptar les accions municipal a la normativa vigent.

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %