PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.5.SALUT PÚBLICA
Unificar l’estratègia d’actuació dels serveis prestats per l’Ajuntament i dels serveis dispensats per la Generalitat de Catalunya.
2.5.1.
Instar la Generalitat a millorar el transport sanitari.

100%
2.5.2.
Crear el Consell de Salut per estudiar, coordinar i impulsar programes per fer de Sant Boi una ciutat saludable.

50%
2.5.3.
Instar el govern de la Generalitat que apliqui la Reforma de l’Assistència Primària per dotar dels recursos i professionals necessaris per als serveis sanitaris de la nostra població, així com per dotar-nos dels equipaments sanitaris que completin la xarxa local. Cessió del terreny per la construcció d'un nou CAP a la zona Marianao-Cooperativa.

90%
2.5.4.
Desenvolupar activitats i campanyes sobre l’educació en la salut i la prevenció de malalties.

66%
2.5.5.
Incidir per fer extensiu a totes les àrees bàsiques de salut el programa educatiu maternoinfantil.

100%
2.5.6.
Consolidar el punt jove de salut.

100%
2.5.7.
Vetllar per la construcció del nou Hospital de Sant Boi amb la incorporació dels serveis d’urgències de pediatria i el servei d’oftalmologia.

85%
2.5.8.
Adherir-se al Programa de Ciutats Saludables de l'Organització Mundial de la Salut.

0%
2.5.9.
Realitzar activitats preventives i terapèutiques en el camp de les noves patologies.

100%
2.5.10.
Col·laborar amb les associacions d’afectats per diferents tipus de malalties.

100%
2.5.11.
Facilitar l'obertura a Sant Boi d'una línia específica de salut mental infantil per a la comarca.

100%
2.5.12.
Facilitar l'accés de material d'estudis de les malalties mentals

100%
2.5.13.
Aprovar el pla municipal de drogodependències.

100%
2.5.14.
Dotar el centre de recursos de prevenció de les drogodependències perquè es constitueixi en observatori municipal.

75%
2.5.15.
Potenciar el centre urbà de reinserció (taller 2000) com a referent municipal en el suport al tractament i la integració social de persones amb drogodependències.

100%
2.5.16.
Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent en relació a la promoció i el consum de substàncies addictives d’ús habitual (tabac i alcohol).

75%
2.5.17.
Explorar i impulsar intervencions preventives adreçades a grups d’especial risc en relació al consum de tabac, alcohol i d’altres substàncies addictives.

90%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %